pred. Magda Lužar

1. letnik

Temelji ekonomije

Predmet Temelji ekonomije (Temelji delovanja gospodarstva*) popelje študente na področje ekonomije. Tako spoznajo mikroekonomijo s temeljnimi zakonitostmi trga, proizvodnje in stroškov ter ponudbe in povpraševanja. Nadalje sledi makroekonomija z denarno politiko, gospodarsko rastjo, inflacijo in stabilnostjo cen ter na koncu še mednarodno poslovanje oz. svetovno gospodarstvo. Študentje se s pomočjo osnovnih metod in postopkov ekonomskega raziskovanja in delovanja posvetijo tudi projektnemu delu ter pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

Skip to content