pred. Silvester Markovič

1. letnik

Programiranje

Pri predmetu Programiranje študenti spoznajo eno izmed najbolj razširjenih orodij za razvoj programske opreme Visual Studio in se ga naučijo uporabljati pri delu. Podrobno spoznajo napredne koncepte programskega jezika C#, kar bo podlaga za razvoj zahtevnejše programske opreme, ki bo temeljila na modularni sestavi programskih komponent. Študenti bodo pridobili znanje, ki bo nadgradilo razumevanje razvoja algoritmov ter razumeli koncept niti in vzporednega procesiranja in ju bili sposobni uporabiti v praksi. Povezava na učni načrt.

Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov

Študenti se pri predmetu Razvoj naprednih spletnih uporabniških vmesnikov seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki razvoja uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij in se naučijo uporabljati vsaj eno izmed najaktualnejših ogrodij za razvoj uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij. Bistveno nadgradijo tudi znanje programskih jezikov CSS, HTML in javascript. Pri predmetu se študenti usposobijo za načrtovanje in razvoj odzivnih uporabniških vmesnikov spletnih (in mobilnih) aplikacij in so sposobni primerjave in izbire primernih orodij ter ogrodij za razvoj naprednih uporabniških vmesnikov spletnih aplikacij. Povezava na učni načrt.