Podelitev diplom FIŠ - Diplomanti

V četrtek, 22. junija 2023, smo v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu izvedli 13. svečano podelitev diplom, priznanj in promocijo novih doktorjev.

Diplomske listine je prejelo 28 diplomantov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Informatika v sodobni družbi ter Računalništvo in spletne tehnologije. Promovirali smo tudi 3 nove doktorje znanosti.

Vse zbrane je najprej nagovoril dekan prof. dr. Matej Makarovič, ki je poudaril odlično pripravljenost naših diplomantov na dobo, ki jo danes zaznamuje ChatGPT, saj so pripravljeni na samostojno, ustvarjalno, inovativno in kritično razmišljanje izven ustaljenih okvirov. Sledil je nagovor slavnostnega govorca prof. dr. Janeza Povha, za dodatno popestritev podelitve pa so z glasbo poskrbeli še pevka Ema Starešinič in skupina Jaja Bojz.

Na podelitvi smo se posvetili tudi znanstveno-raziskovalni dejavnost fakultete, ki jo je predstavila prodekanja za to področje, doc. dr. Nuša Erman. V tem sklopu so bili promovirani tudi trije novi doktorji znanosti – dr. Cristian Gangaliuc, dr. Pero Labus in dr. Mirko Talajić.

Svečani dogodek smo, pod okriljem izr. prof. dr. Blaža Rodiča, sklenili s podelitvijo priznanj FIŠ. Izr. prof. dr. Katarina Krapež in doc. Lidija Đikanović sta prejeli priznanje za dosežke na izobraževalnem področju, izr. prof. dr. Katarina Rojko priznanje za dosežke pri vodenju fakultete, priznanje za dosežke na raziskovalnem področju pa je prejel prof. dr. Riste Škrekovski. Priznanja sta prejela tudi študenta, in sicer Rok Lenček za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študijskem programu in Primož Svet za uspeh na študijskem področju.

Še enkrat iskrene čestitke vsem diplomantom in prejemnikom priznanj!

Foto: Luka Rifelj

Podelitev diplom FIŠ - Diplomanti
Skip to content