V četrtek, 8. julija 2021, smo v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu svečano podelili diplome, priznanja in promovirali dva nova doktorja znanosti.

Diplome je prejelo 28 diplomantov dodiplomskih programov Računalništvo in spletne tehnologije in Informatika v sodobni družbi ter magistrskega programa Informatika v sodobni družbi. Promovirali smo tudi dva doktorja znanosti dr. Alberta Zorka in dr. Valerija Grašiča.

Dekan FIŠ prof. dr. Matej Makarovič je ob nagovoru diplomantom poudaril, da je diploma dobro izhodišče, a da se izobraževanje s prehodom na trg dela ne konča. »Verjamem, da imate odlične možnosti, da dosežete cilje, ki si jih zastavljate – pa ne toliko zaradi samega uradnega dokumenta, ki ga boste danes prejeli, temveč zaradi znanj, veščin in načinov mišljenja, s katerimi ste si na naši fakulteti zaslužili ta dokument,« je zbranim povedal dekan FIŠ, spodbudil pa jih je tudi za samostojno podjetniško pot.

Slavnostni govorec na podelitvi inovator Matej Barbo, mag. družb. inf. je spregovoril o življenjskih mejnikih in spodbudil diplomante k odličnosti z besedami: »Skozi celoten izobraževalni proces sem vedno težil k temu, da ima končni izdelek resnično dodano vrednost, čeprav je bilo za to potrebno vložiti več časa in napora, kot bi bilo sicer potrebno«. Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost doc. dr. Nuša Erman je predstavila raziskovalno delo na fakulteti in izpostavila dosedanje uspehe.  

Dogodek smo zaključili s podelitvijo priznanj FIŠ. Izr. prof. dr. Borut Lužar je prejel priznanje za dosežke na raziskovalnem področju, doc. dr. Nuša Erman priznanje za dosežke na izobraževalnem področju, strokovni sodelavec Jani Pogačar priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete, Uroš Piletič in Urška Dolenc pa priznanja za najboljše zaključno delo na magistrskem študijskem programu.

Še enkrat iskrene čestitke vsem diplomantom in prejemnikom priznanj!

Foto: Luka Rifelj

FIŠ_Podelitev_Prve_fotografije_2021_07_08 (14)
Skip to content