Senat FIŠ je na podlagi predloga Komisije za priznanja odločil, da se za leto 2019 podelijo naslednja priznanja FIŠ:

V kategoriji Raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju prejmeta:

 • izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska
 • izr. prof. dr. Zoran Levnajić

V kategoriji Študent FIŠ – za najboljše zaključno delo na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto priznanje prejmejo:

 • Nina Meglič, za najboljše zaključno delo na magistrskem študijskem programu
 • Denis Bele, za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študijskem programu
 • Vojko Pirc, za najboljše zaključno delo na dodiplomskem študijskem programu

V kategoriji Študent FIŠ – najuspešnejši študenti na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za preteklo študijsko leto priznanje prejmeta:

 • Krištof Barnaba Črnivec, za najuspešnejšega študenta na dodiplomskem študijskem programu
 • Borut Radi za najuspešnejšega študenta na magistrskem študijskem programu

V kategoriji priznanja zunanjim sodelavcem za njihov prispevek k dvigu kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem področju fakultete priznanje prejmeta: 

 • doc. dr. Katarina Krapež
 • doc. dr. Boštjan Delak

V kategoriji Zaposleni FIŠ – strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete priznanje prejmeta sodelavki v referatu za študentske zadeve:

 • Marjana Miškovič
 • Maruša Umbreht

Vsem prejemnikom priznanj FIŠ iskreno čestitamo!

Skip to content