Projekt Telemedicine Education Advancement through Micro-credentials (TEAM) se je uradno začel z uvodnim virtualnim uvodnim sestankom dne 16. novembra 2023. Mednarodno sodelovanje, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus (Cooperation Partnership in Higher Education KA2), vključuje partnerje iz šestih evropskih držav: Belgije, Slovenije, Hrvaške, Grčije, Ukrajine in Romunije.

V luči hitre rasti evropskega trga telemedicine, ki naj bi se povečal z 11,6 milijarde € v letu 2020 na 27 milijard € do leta 2025, TEAM obravnava kritično oviro: pomanjkanje IT usposabljanja med ponudniki zdravstvenih storitev. Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija sta poudarili potrebo po strukturiranem usposabljanju na področju telemedicine, da bi v celoti izkoristili ta rastoči sektor.

Projekt TEAM želi revolucionirati izobraževanje o digitalnem zdravju in telemedicini z razvojem prilagodljivih učnih poti, ki so v skladu z najboljšimi svetovnimi praksami. Osredotoča se na reševanje izzivov, kot je omejena digitalna pismenost, in želi okrepiti medsektorsko sodelovanje. Pobuda je še posebej pomembna za države z nujnimi zdravstvenimi potrebami.

Na uvodnem sestanku, ki ga je vodila koordinatorka projekta, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), se je zbral konzorcij evropskih izobraževalnih in zdravstvenih organizacij. Predstavniki vsake partnerske organizacije so predstavili svoje prispevke in vloge, s čimer so postavili temelje za skupno in učinkovito izvedbo projekta.

Predvsem, projekt cilja na primarne skupine kot so študenti visokošolskega izobraževanja v zdravstvu in IT, fakultete, izobraževalce in institucije, kot tudi na sekundarne skupine, kot so zdravstveni delavci, strokovnjaki za IT, oblikovalci politik, zainteresirane strani in ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET).

FIŠ je na srečanju predstavil pregled projekta s poudarkom na ciljih, pričakovanih učinkih in strateških pristopih k izvedbi (WP1). RIT Croatia je predstavil delovni paket 2 (WP2), ki se osredotoča na kartiranje partnerstva v telemedicini in industriji, ki postavlja temelje za prihodnje projektne aktivnosti. Razpravljali so tudi o drugih ključnih komponentah, kot so mikro poverilnice v telemedicini (WP3), testiranje in validacija ter digitalno skladišče telemedicine (WP4).

Projekt TEAM ne pomeni le velikega koraka naprej v telemedicinskem izobraževanju, ampak služi tudi kot svetilnik vseevropskega sodelovanja pri izboljšanju zdravstvenih storitev z digitalnimi inovacijami.

Skip to content