Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2023/24. V razpis sta vključena tudi naša magistrska študijska programa druge stopnje Informatika v sodobni družbi in Računalništvo in spletne tehnologije.

Razpisuje se študijsko pomoč za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja in ki so v študijskem letu 2023/24 vpisani v študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje, ki so navedeni v tem javnem razpisu.

Razpis je bil objavljen 16. 6. 2023 v Uradnem listu RS, številka: 1100-215/2023-8 in na >>spletnih straneh ministrstva, kjer je na voljo tudi več informacij.

Rok za prijavo je do 15. 11. 2023, do 23.59.

Skip to content