Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na včerajšnji 20. redni seji podal soglasje k pripojitvi Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k javni Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Matej Makarovič je ob tem povedal: »Pokrivamo skoraj celoten spekter znanstvenih disciplin. Če se nam pridružita tudi samostojna zasebna visokošolska zavoda, katerih ustanovitelj je občina, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, ki bi jih občina prenesla na državo, imamo pogoje za ustanovitev univerze. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s tem seznanjeno in to podpira.«

Občinski svet je odločitev o soglasju k pripojitvi fakultet potrdil soglasno. To predstavlja pomemben korak k ustanovitvi javne univerze s sedežem v Novem mestu.