Spoštovanje avtorskih pravic, kot ene izmed oblik intelektualne lastnine, je obvezno vsakič, ko v svojem delu uporabimo ideje, dognanja ali spoznanja, katerih nismo avtor. Pa četudi je to samo ena poved, ena sama fotografija ali en sam grafični prikaz. Pripravo strokovnih in znanstvenih del na FIŠ urejajo Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FIŠ, ki jih bomo s praktičnimi primeri spoznali na delavnici.

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) bo zato 8. decembra 2020 med 16.50 in 18.30 (v realnem času) preko komunikacijskega orodja Zoom, za študente in raziskovalce na FIŠ potekala spletna delavnica z naslovom Spoštovanje avtorskih pravic pri pripravi strokovnih in znanstvenih del na FIŠ.

Delavnico bo vodila doc. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Delavnica je brezplačna, se pa je potrebno nanjo prijaviti, in sicer najkasneje do 7. decembra 2020, na elektronski naslov urska.fric@fis.unm.si.

Program spletne delavnice je na voljo tukaj.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content