Od torka, 12. decembra 2023, do četrtka, 14. decembra 2023, je potekalo ponovno glasovanje za člane Študentskega sveta FIŠ. Volilo je 7,64 % volilnih upravičencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet.

Novoizvoljeni predstavniki Študentskega sveta FIŠ so:

  1. Janez Brenčič, študent 2. letnika VS
  2. Kseniia Gromova, študentka 1. letnika DR
  3. Romana Kamenik, študentka 1. letnika MAG
  4. Filip Strajnar, študent 2. letnika MAG
  5. Nejc Vidmar, študent 2. letnika VS
  6. Tea Zakšek, študentka 1. letnika MAG
  7. Domen Pšeničnik, 1. letnika VS

Rezultati volitev

V primeru nepravilnosti pri poteku volitev in drugih kršitev lahko kandidati vložijo obrazloženo pritožbo naslovljeno na Volilni odbor v treh dneh, in sicer do vključno 18. 12. 2023. O prispelih pritožbah je Volilni odbor dolžan odločiti najpozneje do 27. 12. 2023. Pritožbe zadržijo konstituiranje ŠS.

Skip to content