V času od 21. do 23. novembra 2022 bodo potekale volitve v Študentski svet FIŠ in druge organe FIŠ.

Do 10. novembra 2022 smo prejeli naslednje kandidature:

a.) Študentski svet (voli se 6 članic/članov):

 1. Rok Kopina, študent 2. letnika MAG
 2. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 3. Marko Štemberger, študent 3. letnika VS
 4. Jelena Joksimović, absolventka DR
 5. Janez Brenčič, študent 1. letnika VS
 6. Elisabeth Sambolec, študentka 1. letnika VS

b.) Akademski zbor FIŠ (voli se 5 članic/članov):

 1. Rok Kopina, študent 2. letnika MAG
 2. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, absolventka DR
 4. Janez Brenčič, študent 1. letnika VS
 5. Elisabeth Sambolec, študentka 1. letnika VS

c.) Senat FIŠ (voli se 3 predstavnike):

 1. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, absolventka DR
 3. Rok Kopina, študent 2. letnika MAG

d.) Upravni odbor FIŠ (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, absolventka DR

e.) Komisija za študijske in študentske zadeve (voli se 1 predstavnik):

 1. Jelena Joksimović, absolventka DR

f.) Disciplinska komisija za študente:

g.) Komisija za priznanja FIŠ (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS

h.) Komisija za etičnost raziskovanja (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, absolventka DR

i.) Komisija za kakovost in evalvacije (voli se 1 predstavnik):

 1. Romana Kamenik, študentka 3. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, absolventka DR

Zaradi nezadostnega števila prejetih kandidatur je bil skladno s Sklepom o začetku postopka volitev v Študentski svet ter organe in komisije FIŠ za študijsko leto 2022/23  rok za kandidature podaljšan do 10. 11. 2022.

Volitve bodo potekale od 21. 11. 2020 do 23. 11. 2022 prek spletnega referata.

VABLJENI!

Skip to content