Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je 5. februarja 2021 izvedla pedagoško usposabljanje v okviru INOVUP projekta, katerega se je udeležilo 137 slušateljev z Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, FIŠ in 12 iz zasebnih visokošolskih institucij.

Usposabljanje, ki ga je na daljavo izvedla doc. dr. Urška Fric, je naslovilo tematiko Prožnih pristopov h kvalitativni analizi podatkov. V prvem delu je beseda tekla o kvalitativni paradigmi raziskovanja in njenem približevanju študentom. Sledila je predstavitev prožnih pristopov pri zbiranju kvalitativnih podatkov znotraj pedagoškega okolja. V zadnjem delu pa je usposabljanje naslovilo faze analize kvalitativne raziskave, v domeni katere so bila predstavljena nekatera pogosto uporabljena programska orodja, ki jih lahko študenti uporabijo pri analizi podatkov. 

Več o projektu INOVUP na povezavi na spletni strani FIŠ in na spletni strani projekta http://www.inovup.si/.

Skip to content