Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 06. 2022

Sofinancer: 80 % delež Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % delež Republika Slovenija   

Vrednost projekta: 39.256,00 EUR in sicer: 80 % delež Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (31.404,80 EUR) in 20 % delež Republika Slovenija (7.851,20 EUR) 

Naziv projekta: Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji (Applied data science and social innovation for better employability in southeastern Slovenia)

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Cilj operacije “Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji” je vpeti gostujoče tuje strokovnjake v pedagoške in raziskovalne procese na naši fakulteti, ki je med osrednjimi izobraževalni institucijami v jugovzhodni Sloveniji. Tuji strokovnjaki, ki jih vabimo, so eksperti v uporabnih podatkovnih znanostih v znanosti (konkretno družboslovju), podjetništvu in umetnosti. Pričakujemo, da bo njihovo gostovanje okrepilo naša znanja na omenjenih področij ter izboljšalo kakovost naših pedagoških in raziskovalnih rezultatov, kar posledično vpliva na konkurenčnost in zaposljivost naših diplomantov.

Načrtovani gostje iz Hrvaške (red. prof. dr. Sanda Martinčić Ipšić) in Srbije (izr. prof. dr. Srđan Škrbić, doc. dr. Jelena Lukić in asist. mag. Milan Jović) so strokovnjaki z uspešno (red. prof. dr. Martinčić Ipšić in izr. prof. dr. Škrbić) oziroma obetavno (doc. dr. Lukić in asist. mag. Jović) kariero v akademskih aspektih računalništva in podatkovnih znanosti. Gostujoča Slovenka iz tujine (ZDA) Vesna Planko je strokovnjakinja za oblikovanje digitalnih storitev, predvsem v kontekstu bančništva in financ. Gostujoča strokovnjakinja iz ZDA, izr. prof. dr. Staša Milojević pa je profesorica na prestižni Indiana University Bloomington, kjer se ukvarja z analizo sodobnih družboslovnih in politoloških problemov v luči podatkovnih znanosti.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

————————————————————-

Gostovanje na FIŠ zaključila doc. dr. Jelena Lukić Nikolić

V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili doc. dr. Jeleno Lukić Nikolić iz Beograjske MODERN BUSINESS SCHOOL. Doc. dr. Jelena Lukić Nikolićje je mlada IT strokovnjakinja z obetavno akademsko in poslovno kariero. Bila je team leader pri podjetju Oracle Business Intelligence in je že obiskala našo fakulteto, saj ima na naši fakulteti interes dolgoročnega sodelovanja tako na pedagoškem kot tudi raziskovalnem področju. Del svojega obiska je namenila tudi predstavitvi svoje podjetniške izkušnje, za katere so študenti izkazali ogromen interes. To  je bila enkratna priložnost za naše študente, da so lahko spoznali dobre prakse iz mednarodnega akademskega in poslovnega okolja.

V okviru gostovanja je doc. dr. Jelena Lukić Nikolić, v obdobju od 3. 5. 2021 do 13. 5. 2021 skupno izvedla 45 ur vaj. Na ta način je v 2. semestru študijskega leta 2020/21 sodelovala pri izbirnem predmetu Poslovna etika, ki je izbirni predmet v 2. letniku visokošolskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi ter v 2. in 3. letniku visokošolskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije. Zaradi razmer, ki so posledica epidemije covid – 19, je doc. dr. Jelena Lukić Nikolić celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom.

Vabilo na gostovanje doc. dr. Jelene Lukić Nikolić je na voljo na povezavi.

————————————————————-

Gostovanje na FIŠ zaključila izr. prof. dr. Staša Milojević

V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili izr. prof. dr. Stašo Milojević, profesorico na prestižni Indiana University Bloomington. Izr. prof. dr. Staša Milojević se ukvarja z analizo sodobnih družboslovnih in politoloških problemov v luči podatkovnih znanosti. Izr. prof. dr. Milojević ima vrhunske raziskovalne dosežke, ki vključujejo objave v najbolj prestižnih svetovnih znanstvenih revijah, kot so Science ali Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ter sodeluje z vrhunskimi svetovni znanstveniki (npr. Albert-László Barabási, znanstvenik s 200000 citati).

V okviru gostovanja v obdobju od 25. 2. 2021 do 2. 3. 2021 je izr. prof. dr. Staša Milojević skupno izvedla 6 ur predavanj. Tako je v 2. semestru študijskega leta 2020/21 sodelovala pri predmetu Projekti informacijskih tehnologij (1. letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi). Zaradi razmer, ki so nastale zaradi epidemije covid – 19 je celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom.

Vabilo na gostovanje izr. prof. dr. Staše Milojević je na voljo na povezavi.

————————————————————-

Gostovanje na FIŠ zaključili Vesna Planko in prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić

V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili Vesno Planko, ki uspešno vodi oblikovalsko agencijo v Silicijevi dolini, pred tem pa je delovala tudi v Londonu in Madridu. V okviru gostovanja v obdobju od 28. 10. 2020 do 4. 12. 2020 je Vesna Planko skupno izvedla 10 ur predavanj. Tako je v 1. semestru študijskega leta 2020/21 sodelovala pri predmetu Oblikovanje uporabniške izkušnje (1. letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi). Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi epidemije COVID – 19 je Vesna Planko celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom ali Skype. 

Vabilo na gostovanje Vesne Planko je na voljo na povezavi.

Prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić, iz oddelka za informatiko Univerze na Reki, na svoji matični instituciji poučuje predmete s področja sistemov poslovnega obveščanja (BI), računalniške analize naravnega jezika, poslovne inteligence, odkrivanja znanja in podatkov v besedilu itd. V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji, je prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić gostovala na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu v obdobju od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020.

Prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić je v sklopu gostovanja skupno opravila 6 ur predavanj, sodelovala pa je pri treh predmetih: Teorije informacijske družbe (2. letnik visokošolskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi), ePoslovanje (3. letnik visokošolskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi) in pri predmetu Baze podatkov in modeliranje podatkov (2. letnik visokošolskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi). Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi epidemije COVID – 19, je prof. dr. Sanda Martinčić-Ipšić celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom. 

Vabilo na gostovanje prof. dr. Sande Martinčić-Ipšić je na voljo na povezavi.

————————————————————-

Gostovanje na FIŠ zaključila red. prof. dr. Srđan Škrbić in asist. mag. Milan Jović 

V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili red. prof. dr. Srđana Škrbića iz Univerze v Novem Sadu, iz Oddelka za matematiko in informatiko na Naravoslovno – matematični fakulteti. V svojem raziskovanju se osredotoča na visokozmogljivo in vzporedno računalništvo.

V okviru gostovanja v obdobju od 19. 2. 2020 do 8. 4. 2020 je gostujoči profesor skupno izvedel 55 ur predavanj in vaj. Tako je v 2. semestru študijskega leta 2019/20 pri izbirnem predmetu Poslovanje s paketi z odprto kodo izvedel predavanja, pri izbirnem predmetu Razvoj programskih rešitev za mala podjetja pa predavanja in vaje. Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi epidemije COVID – 19 je red. prof. dr. Srđan Škrbić večino pedagoškega procesa opravil preko sistemskega komunikacijskega orodja Skype. 

Vabilo na gostovanje red. prof. dr. Škrbića je na voljo na povezavi.

Mladi doktorski študent asist. mag. Milan Jović iz Univerze v Novem Sadu je v sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji gostoval na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu v obdobju od 2. 4. 2020 do 9. 5. 2020.

Asist. mag. Milan Jović je v sklopu gostovanja skupno opravil 45 ur vaj, sodeloval pa je pri izbirnem predmetu Poslovanje s paketi z odprto kodo. Zaradi izrednih razmer, ki so nastale zaradi epidemije COVID – 19, je asist. mag. Milan Jović celoten pedagoški proces opravil preko sistemskega komunikacijskega orodja Skype. 

Vabilo na gostovanje asist. mag. Jovića je na voljo na povezavi.

————————————————————-

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;  prednostne  naložbe: 10.1 izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Skip to content