Naša raziskovalna skupina Jean Monnet Center odličnosti je s strani Evropska unije pridobila financiranje za projekt  “Technology and Innovations for Agenda 2030 – EU Global Leadership”.

Jean Monnet Centri odličnosti so osrednje točke kompetenc in znanja o temah Evropske unije. Zbirajo strokovno znanje in kompetence strokovnjakov na visoki ravni, katerih namen je razviti sinergije med različnimi disciplinami in viri v evropskih študijah.

Jean Monnet Center odličnosti na naši fakulteti izvaja eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V raziskovalnem programu inštitut nadgrajuje in povezuje področji menedžmenta in informatike ter ju prepleta tudi z drugimi disciplinarnimi področji.

V znanstveno-raziskovalno delo so vpete skupine domačih in tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, ki zastopajo medsebojno raznolike teoretske podlage in kombinirajo različne, tako kvalitativne kot kvantitativne metodološke pristope.

Skip to content