7. oktobra 2021 bo potekala 14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij in inovacij in FIŠ je tudi letos eden izmed soorganizatorjev.

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju. Sekcije, ki so za vas lahko še posebej zanimive, so naslednje:

  • tekmovanje za inovacijo z največjim tržnim potencialom z javnih-raziskovalnih organizacij, nagrada 2.500 EUR, rok za prijave 31. avgust 2021 – več informacij na povezavi;
  • prijava na nagrado Svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO Medal for inventors, rok za prijave 8. september 2021 – več informacij na povezavi;
  • priprava znanstvenega prispevka s področja TT in IPR, lanskoletni zbornik prispevkov je objavljen tule, rok za prijave 17. avgust 2021 – več informacij na povezavi;
  • prijava na R2B sestanke – več informacij na povezavi.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content