V soboto, 23. 10. 2021 ob 10:10, naše študente vabimo na brezplačno delavnico Uvod v R, ki bo potekala online preko Zooma.

R je programski jezik, ki je prilagojen delu s podatki in je zato tudi najbolj uporaben med ljudmi, ki izvajajo statistično analizo podatkov. R je tudi brezplačno programsko okolje, v katerem je na voljo integriran nabor programskih zmogljivosti, ki omogočajo obdelavo podatkov, izvajanje izračunov ter pripravo kvalitetnih grafičnih prikazov.

R uporabljamo tudi na Fakulteti za informacijske študije, in sicer pri predmetih na študijskih programih 1. in 2. stopnje, ki vsebinsko sodijo na področje kvantitativne analize: Statistika 1, Statistika 2, Multivariatna analiza, Metode kvantitativne analize, Napredna statistika, Napredne statistične metode, Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike, Vizualizacija podatkov, Analiza kategorialnih podatkov, Statistično učenje in modeliranje.

Na delavnici bomo predelali vsebine, ki vam bodo pomagale v osnovi spoznati programski jezik in programsko okolje R, seznanili pa se bomo tudi z osnovnim delom s podatki, s čimer boste pridobili pomembno osnovo za nadaljnje učenje pri omenjenih predmetih. Če ste se z R že srečali, pa vam lahko udeležba na delavnici pomaga osvežiti znanje.

Udeležba na delavnici je brezplačna, za lažjo organizacijo pa vas prosimo, da se nanjo prijavite preko obrazca.

Izvajalka: doc. dr. Nuša Erman

Trajanje: Delavnica bo potekala v dveh delih: 23. 10. 2021 (1. del) in 6. 11. 2021 (2. del) – vsak del traja 3 pedagoške ure (od 10:10 – 12:40)

Lokacija: Online preko ZOOM-a (link ste prejeli na vaš e-mail naslov)

Zahteve: Pred pričetkom delavnice si na svoje računalnike naložite programsko okolje R (https://www.r-project.org/) ter integrirano razvojno okolje RStudio (https://www.rstudio.com/products/rstudio/), pri tem izberite RStudio Desktop, brezplačno različico.

Vsebina delavnice:

1. del (23. 10. 2021)

Motivacijski primer
Uvod v programsko okolje R
R kot kalkulator
Podatkovne strukture (vektor, seznam, matrika, podatkovni okvir)

2. del (6. 11. 2021)

RStudio
Branje in shranjevanje podatkov
Upravljanje s podatki
Osnovni izračuni na podatkih

Vljudno vabljeni!

Skip to content