Vabljeni na zaključno konferenco projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), ki bo v četrtek, 23. junija 2022, s pričetkom ob 9. uri v Veliki predavalnici Instituta ”Jožef Stefan” na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

Projektni partnerji bodo predstavili vlogo in pomen projekta pri spodbujanju sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter krepitvijo kompetenc pisarn za prenos tehnologij, raziskovalcev in podjetij.

Program:

  • predstavitev projekta in ključnih dosežkov
  • okrogla miza z raziskovalci in podjetniki s predstavitvijo dobrih praks sodelovanja
  • oris pomena projekta za v projekt vključene organizacije
  • pogled Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na izvajanje projekta
  • mreženje med raziskovalci, podjetniki in projektnimi partnerji

Dogodek je brezplačen, predhodna prijava ni potrebna.

Podrobnosti o dogodku so na voljo v programu konference.

Vljudno vabljeni!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.