Posredujemo vam nova prosta delovna mesta:

  • Senior Front-End Developer M/Ž:  Eurosender d.o.o., išče osebo, ki radovednega in proaktivnega značaja, ki vidi izziv v izdelavi naprednih uporabniških vmesnikov. Več preberite na povezavi
  • UPRAVLJALEC LINUX OKOLJA M/Ž: SALVIOL svetovanje d.o.o., išče osebo, ki bo opravljal/a naloge vzdrževanja in vodenja računalniških omrežij in podobnih računalniških okolij, vključno z računalniško strojno opremo, sistemsko programsko opremo, aplikativno programsko opremo in vsemi konfiguracijami, priporočajo spremembe za izboljšanje konfiguracij sistema in omrežja ter določanje zahtev strojne ali programske opreme, povezanih s temi spremembami, diagnosticiranje težav strojne in programske opreme, obnavljanje varnostnih kopij in obnovitvenih postopkov podatkov po nesreči, upravljanje z glavnimi konzola za spremljanje delovanja računalniških sistemov in omrežij ter usklajevanje dostopa in uporabe računalniškega omrežja. Več preberite na povezavi.
  • .NET Programer M/Ž: Inden d.o.o., išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanje pri pripravi specifikacij razvoja informacijskih sistemov, sodelovanje pri izdelavi arhitekture in izbiri tehnologij, sodelovanje in usklajevanje s strankami in projektno ekipo, kakovostna izdelava izvorne kode. Več preberite na povezavi.
  • POSLOVNI OBLIKOVALEC PODATKOV (m/ž) v sektorju Marketing – Kanali in poznavanje strank M/Ž: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: Pripravlja in vzdržuje poslovni slovar podatkov (poslovna zasnova, zahteve, poslovna pravila), podatkovni rodovnik (data lineage), opredeljuje poslovne podatkovne modele, analizira podatke, uveljavlja metodološke koncepte v zvezi s podatki, sodeluje v projektih; podpira projekte pri zadevah, povezanih s podatki in testiranjem, obvešča deležnike o vseh spremembah v podatkovnem slovarju in referenčnih podlagah, je vstopna točka za zagotavljanje celovitosti med poslovnimi in aplikativnimi modeli, vodi stalno izboljševanje poslovnih opisov podatkov, zagotavlja standardizirano poimenovanje podatkov in konsistentno rabo le-teh, zagotavlja ustrezen dostop in uporabo podatkov, pripravlja in izvaja usposabljanje na področju podatkov, pripravlja notranja in zunanja poročila, opravlja druga dela in naloge po navodilih nadrejenega. Več preberite na povezavi.
  • IT Support / Help Desk specialist – svoboden, kot da si »privat«, a si del ekipe M/Ž: Trescon d.o.o., išče osebo za: upravljanje in implementacija procesov po ITIL (možno se bo certificirati), podporo uporabnikom na različnih nivojih L1 in L2, nudenje pomoči na daljavo, učinkovito upravljanje sistema za posredovanje zahtev in incidentov s strani uporabnikov, sodelovanje z različnimi vendorji pri iskanju rešitev za stranko, vodenje manjših projektov nadgradnje SW rešitev za določeno poslovno področje stranke, npr za področje kakovosti ali skladišče, redno testiranje funkcionalnosti backupov in restore funkcij, kreiranje korakov za upravljanje posameznih faz življenjskega cikla dokumentov, vzpostavitev lokalne baze podatkov s sistemi, ki dopolnijo obstoječ sistem naročnika (npr z MSSQL Express), upravljanje z določenimi bazami podatkov in manjše aplikacijske izboljšave, podpora LAN infrastrukturi (koordinacija Macov in IPjev, dostopi, priprava za WLAN), podajanje ocene tehnične primernosti določenih SW rešitev za vgraditev v obstoječo IT arhitekturo stranke in za ugotavljanje skladnosti z varnostnimi predpisi stranke, svetovanje notranjemu IT oddelku stranke glede infrastrukturnih rešitev in možnosti, izmenjava dobrih praks s kolegi v matični organizaciji. Več preberite na povezavi
Skip to content