Posredujemo vam nove zaposlitvene oglase:

  • INFORMATIK za področje informacijske varnosti v oddelku Informacijska tehnologija M/Ž: Banka Slovenije, išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: implementacija in vzdrževanje sistemov za varovanje informacijskega sistema Banke Slovenije, spremljanje različnih virov o napadih in grožnjah in poročanje o stanju, obravnava varnostnih incidentov v informacijskem sistemu, sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov, oblikovanje stališč, predlogov in informacij. Več preberite na povezavi
  • INFORMATIK M/Ž: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., išče osebo, ki bo odgovorna za: sodelovanje pri izdelavi načrta uvajanja informacijskih rešitev v poslovanje družbe, sodelovanje pri pripravi predlogov za nabavo hw in sw opreme, sodelovanje z vsemi službami pri oblikovanju informacijske in komunikacijske podpore, oblikovanje, vodenje in sodelovanje v projektnih timih, ki bodo posegali na področje informatike v družbi, zagotavljanje brezhibnega delovanja informacijskega sistema in izvajanje varnostne politike, organizacija in izvedba internih izobraževanj s področja informacijske tehnologije, skrb za racionalno rabo informacijske infrastrukture, skrb za nemoteno delovanje informacijskega sistema in za podatkovne zbirke v podjetju, analiziranje in odpravljanje motenj in napak v delovanju programske in informacijske opreme, sodelovanje pri pripravi in izvozu podatkov iz podatkovnih baz, projektno vodenje (načrtovanje, testiranje, implementacija in evalvacija dodelav in nadgradenj, usposabljanje uporabnikov), vodenje raznih evidenc in statistik, skrb za ustreznost dokumentacije, izvajanje ustreznih administrativnih del, administracija windows delovnih postaj, opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo. vse informacije, pogoji in zahteve za zasedbo delovnega mesta so objavljeni na spletni strani. Več preberite na povezavi
  • ARHITEKT INFRASTRUKTURE IS V SEKTORJU INFRASTRUKTURA IS M/Ž:  SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, išče osebo, ki bo odgovorna za: projektiranje globalne arhitekture is, njena optimizacija in smotrno ravnanje s sredstvi infrastrukture is, skrb za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, diagnostika in odprava napak na komunikacijski infrastrukturi, vzdrževanje dokumentacije, sodelovanje pri izvajanju nadgradenj in uvajanju novih tehnoloških rešitev. Več preberite na povezavi.  
  • RAZISKOVALEC (H017004) (m/ž): UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, išče osebo, ki bo opravljal/a naslednje naloge: znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah, strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog, pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz, d) sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju, e) pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala, f) izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. Več preberite na povezavi
  • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I), ŠIFRA J017113 (M/Ž), V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ODDELKU ZA SISTEMSKO PODPORO M/Ž: AJPES; AJPES CENTRALA LJUBLJANA, išče osebo , ki bo opravljal/a naslednje naloge: sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog, – izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov, – predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija it postopkov, – uvajanje in spremljanje procesnih metodologij, – izdelovanje in katalogiziranje procesne dokumentacije, – uvajanje računalniških rešitev, – oblikovanje izobraževalnih programov na področju organizacije dela in – opravljanje drugih nalog s področja dela službe. Več preberite na povezavi