Karierni center vam posreduje nove zaposlitvene oglase:

  • Samostojni analitik informacijskih sistemov – področje knjigovodstva M/Ž: NLB d.d. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: specifikacija funkcionalnostnih zahtev poslovno informacijskih rešitev, analiza in načrtovanje nadgradenj obstoječih ter novih informacijskih sistemov, analiza funkcionalnih skladnosti in napak v delovanju informacijskih sistemov, testiranje informacijskih / programskih rešitev, sodelovanje pri izdelavi standardov in uvajanju novih orodij za načrtovanje programskih rešitev, skrbništvo in koordinacija razvojnih del z zunanjimi izvajalci, pripravljanje funkcionalnih oz. sistemskih specifikacij za razvoj novih informacijskih rešitev oz. spremembe obstoječih, sodelovanje pri analizah, ocenah dela in drugih aktivnostih razvojnega procesa, izvajanje tehnološkega skrbništva informacijskih sistemov, koordiniranje in vodenje timov, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo in prenos znanj, koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa in sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah. Več preberite na povezavi.  
  • Prodajni predstavnik naprednih rešitev za Industrijo 4.0 M/Ž: Kolektor Group d.o.o. išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: načrtovanje, usklajevanje in izvajanje prodajnih ter svetovalnih aktivnosti, gradnja močnih, dolgotrajnih odnosov s strankami, ki temeljijo na zaupanju in razumevanju njihovih potreb, iskanje novih strank za širitev prodajne mreže, negovanje odnosov in vzdrževanje stikov s kupci, priprava in posodobitev vse potrebne prodajne dokumentacije, analiza trga s ciljem iskanja novih prodajnih priložnosti, ciljnih skupin in prodajnih poti, jasna, jedrnata in učinkovita komunikacija oz. koordinacija s projektnimi in razvojnimi ekipami, strokovna priprava in izvedba prodajnih predstavitev oz. prezentacij, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strateškega poslovnega načrta in razvoja poslovanja v kolektor digital. Več preberite na povezavi
  • Grafični oblikovalec, Oddelek za komunikacije in notranje oblikovanje, IKEA Slovenija M/Ž: Ikea Slovenija d.o.o. išče osebo z izobrazbo s področja grafičnega oblikovanja, medijev in tipografije, vizualne kompetence z močnim občutkom za estetiko, miselnost, ki je usmerjena na kupce, sposobnost verbalno razložiti koncepte in vizualne interpretacije, sposobnost postavljanja prioritet in organiziranja lastnega dela, da se najbolj učinkovito izkoristi čas, ki je na voljo, in upošteva dogovorjene roke, sposobnost delati v okolju s hitrim tempom, navdušenje nad nalogami in skupinskim delom, dober občutek za podrobnosti, praktični pristop k delu, osnovne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku, dobre ustne in pisne spretnosti v jezikih, ki so specifični za državo/trg, dobre računalniške veščine z znanjem in izkušnjami z uporabo programske opreme za grafično oblikovanje (adobe creative suite) in proizvodnih orodij, npr. tiskalnikov, priprave na tisk in tiskarskih tehnik. Več preberite na povezavi
  • Junior sistemski inženir/administrator IT omrežij M/Ž: Limitlex d.o.o išče osebo za opravljanje naslednjih nalog: pregled stanja oziroma zdravja različnih it-sistemov, pregled in osnovna analiza dogodkov ter zaznanih anomalij, pomoč uporabnikom pri delu z računalniško opremo, pomoč strankam (pisno v angleščini preko support maila), občasno izvajanje dežurstva in upravljanje in vzdrževanje strežniške infrastrukture. Več preberite na povezavi.  
  • WEB developer M/Ž: Smart NARIS d.o.o. išče osebo za načrtovanje in razvoj novih funkcionalnosti & programskih rešitev, debugiranje in testiranje obstoječih funkcionalnosti, optimizacija in upravljanje aplikacije za e-izobraževanje (občasno svetovanje naročnikom). Več preberite na povezavi
Skip to content