Od 2. 3. 2021 do 4. 3. 2021 je potekal Zimski tabor 2021 FIŠ/FUDŠ/FAM, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije (FUDŠ) in Fakulteto za medije (FAM).

Zimski tabor je letos potekal online preko komunikacijskega orodja Zoom.

Prvi dan se je začel s pozdravnima nagovoroma prof. dr. Boruta Rončevića, dekana FUDŠ-ja in prof. dr. Mateja Makaroviča, dekana FIŠ-a. Sledilo je predavanje doc. dr. Nuše Erman o pomembnih vidikih kvantitavne raziskovalne paradigme. V nadaljevanju smo lahko poslušali diskusijo o European Union grand strategic visions ter predavanji o Pomenu organizacijske klime za zadovoljstvo zaposlenih in o Ravnotežju med delom in domom. V popoldanskih urah smo se pogovarjali o The importance of the Quadruple Helix Model for Open Innovation 2.0 in the EU. je sledil še Forum doktorskih študentov. Izr. prof. dr. Staša Milojević pa je izvedla predavanje na temo The elements of user experience. Prvi dan smo zaključili s forumom doktorskih študentov.

Drugi dan Zimskega tabora se je začel s predstavitvijo projekta Jean Monnet Chair in njegovih aktivnosti ter z okroglo mizo Kako spodbujati okoljske vidike trajnostnega razvoja: vloga izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja, civilne družbe, lokalnih skupnosti in nacionalnih odločevalcev. Popoldan pa smo nadaljevali z okroglo mizo Evropske civilno delovanje in trajnostni razvoj Erasmus+ Jean Monnet Module: Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU).

Zadnji dan je prof. dr. Matevž Tomšič predstavil projekt Populistične ideje, sporočila in akcije (Populist ideas, messages and actions) Erasmus+ Jean Monnet Chair: Populism and the Future of European Democracy (POPEDEM). Sledila je okrogla miza z udeležbo različnih deležnikov, ki so razpravljali o tem kako nasloviti izzive, ki jih predstavlja populizem. Zimski tabor smo zaključili z okroglo mizo Medijska pismenost in aktivno državljanstvo Erasmus+ JeanMonnet Module: Media literacy and active citizenship (MELI Module).

Na povezavi objavljamo program dogodka.

Utrinke z Zimskega tabora si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Skip to content