Otočec, 12. 3. 2015

Sekcija za informatiko Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu organizira 8. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov. Posvet bo potekal v četrtek, 12. marca 2015, od 9. ure dalje v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu. Tema posveta bo: Velika količina podatkov (Big data) in poslovna analitika: kje smo in kam gremo?

Množica podatkov, ki vsakodnevno nastaja, pomembno oblikuje in spreminja današnje poslovno in osebno okolje posameznika ter celotne družbe. Govorimo o potrebi po obvladovanju množice kompleksnih in nestrukturiranih podatkov, ki se običajno nahajajo na različnih med seboj neodvisnih podatkovnih virih. Spreminjajo se poslovni modeli in poslovni procesi. Z razvojem mobilnega okolja dostopamo do velikih količin podatkov od kjerkoli in kadarkoli. Nahajamo se pred izzivom, ko je potrebno iz masovnih podatkov poiskati in obvladovati najpomembnejše, ki jih lahko povezujemo z dodano vrednostjo. Pri uporabi velikih količin podatkov pa se soočamo s številnimi procesnimi, tehnološkimi, zakonskimi in sociološkimi izzivi (prenova poslovnih procesov, zmogljivost informacijske infrastrukture, dostopnost do podatkov v realnem času, priprava informacij za učinkovito odločanje, varnost podatkov in informacij, varovanje zasebnosti podjetja in posameznika, vpliv sprememb in njihovo upravljanje), ki pospešujejo ali zavirajo razvoj tega področja in pripadajoče poslovne analitike.

Na posvetu bomo predstavili tudi delo Fakultete za informacijske študije in projekt Kreativno jedro: Simulacije.

Predavajo: 

 • dr. Mitja Cerovšek, TPV, d. d., predsednik Sekcije za informatiko
 • prof. dr. Dunja Mladenić, Institut Jožef Stefan
 • Robert Lejnert, HP POLSKA SP. Z. O. O.
 • Pawel Walczak, HP POLSKA SP. Z. O. O.
 • izr. prof. dr. Janez Povh, Fakuleta za informacijske študije
 • Dušan Himelrajh, Unistar LC d. o. o., Ljubljana
 • dr. Tomaž Žagar, Geodetski inštitut Slovenije
 • Darja Murkovič Žigart, POŠTA SLOVENIJE d. o. o.
 • Irena Jakša Zupančič, SmartDataSecurity GmbH
 • Matej Kocbek in Miroslav Kramarič, Krka, d. d., Novo mesto
 • Gašper Kamenšek, Kompas Xnet d. o. o.
 • doc. dr. Zoran Levnajić, izr. prof. dr. Nadja Damij in izr. prof. dr. Blaž Rodič, Fakuleta za informacijske študije

Delovni predsednik posveta : Peter Geršič, Poesis d. o. o.

Skip to content