Fakulteta za informacijske študije je dne 4. 4. 2022 na seji senata prejela sklep, da se kandidatom za vpis iz Ukrajine nameni brezplačna mesta za študij v študijskem letu 2022/2023.

Študenti iz Ukrajine bodo ne glede na to, ali imajo status začasne zaščite ali ne oproščeni plačila šolnine na nekaterih izbranih študijskih programih, in sicer je na voljo:

  • 5 vpisnih mest za tujce na izrednem študiju visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi,
  • 5 vpisnih mest za tujce na izrednem študiju magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi ter
  • 2 mesti za tujce na rednem doktorskem študijskem programu Informacijska družba.

Za več informacij kontaktirajte referat@fis.unm.si ali pokličite na 07 37 37 884.

Skip to content