V sredo, 12. 6. 2024, so na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu potekale splošne in neposredne volitve za dekana FIŠ za mandatno obdobje od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2028.

S tajnim glasovanjem  je bil za dekana FIŠ v mandatu 2024-2028 ponovno izvoljen prof. dr. Matej Makarovič. Senat FIŠ ga je na 110. (zoom) seji razglasil za dekana.

»Mandatno obdobje 2024-2028 vidim kot priložnost za nadaljevanje začetega dela in dosedanjega načina vodenja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Prioritete, ki jih bom v zvezi s tem zagovarjal so predvsem stabilno financiranje fakultete, dodatna kadrovska krepitev, umestitev FIŠ v jedro četrte slovenske univerze s sedežem v Novem mestu, izrazita internacionalizacija, spodbujanje najrazličnejših raziskovalnih in razvojnih projektov in nenehno izboljševanje študijskih programov in skrb, da bo fakulteta v še večji meri delovala kot prijazno in spodbudno študijsko in delovno okolje za vse.«

Skip to content