Obveščamo vas, da bo imela izr. prof. dr. Tea Golob v postopku izvolitve v naziv redne profesorice za področje Sociologije, javno inavguracijsko predavanje z naslovom Planetarna zavest kot vzvod za trajnostno družbeno morfogenezo.

Inavguracijsko predavanje bo v četrtek, 20. junija 2024, ob 12. uri v predavalnici Alfa.

Povzetek inavguracijskega predavanja:

Planetarna zavest kot vzvod za trajnostno družbeno morfogenezo

Predavanje rekonceptualizira koncept trajnostnega razvoja in odgovornega vedenja ter ponudi nove perspektive in ideje, kako med posamezniki aktivirati zavest o medsebojni povezanosti čoveštva ter celotnega planeta. Uvaja koncept planetarne zavesti kot vzvod za vključujočo družbeno identiteto, ki presega delitev a) znotraj skupine/izven skupine in b) družba/narava. Naslavlja družbene trende, ki se kažejo v okoljski degradaciji, kot tudi v naraščajočih političnih konfliktih in ideološki polarizaciji, ki majejo družbeno kohezivnost in solidarnost. Ti trendi so postavljeni v kontekst korenitih sprememb v družbeni strukturi, ki jih zaznamujejo eksponentna komunikacija, globalna povezanost in soodvisnost. Korenite spremembe v družbenem redu rušijo tudi normativne okvirje pričakovanega vedenja. Predavanje se tako osredotoča na metarefleksivnost kot kritični element odgovornega delovanja, saj omogoča posameznikom, da zavestno usmerjajo svoja dejanja. Slednje je ključnega pomena ob obsežni digitalizaciji in preobremenjenosti z informacijami, saj spodbuja kritično mišljenje in sposobnost izbire pomembnih informacij. Ob iskanju novih poti trajnosti in odgovornosti, predavanje preplete metarefleksivnost s planetocentričnim zavedanjem in delovanjem posameznikov. Teoretični temelji predavanja tako temeljijo na kritičnem realizmu in relacijski sociologiji ter poudarjajo medsebojni vpliv družbene strukture, kulture in delovanja ljudi (agency).

Vljudno vabljeni.

Skip to content