V sklopu operacije Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji smo na gostovanje povabili izr. prof. dr. Stašo Milojević, profesorico na prestižni Indiana University Bloomington. Izr. prof. dr. Staša Milojević se ukvarja z analizo sodobnih družboslovnih in politoloških problemov v luči podatkovnih znanosti. Izr. prof. dr. Milojević ima vrhunske raziskovalne dosežke, ki vključujejo objave v najbolj prestižnih svetovnih znanstvenih revijah, kot so Science ali Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ter sodeluje z vrhunskimi svetovni znanstveniki (npr. Albert-László Barabási, znanstvenik s 200000 citati).

V okviru gostovanja je izr. prof. dr. Staša Milojević, v obdobju od 25. 2. 2021 do 2. 3. 2021, skupno izvedla 6 ur predavanj. V 2. semestru študijskega leta 2020/21 je tako sodelovala pri predmetu Projekti informacijskih tehnologij (1. letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi). Zaradi razmer, ki so nastale zaradi epidemije covid – 19 je celoten pedagoški proces opravila preko sistemskega komunikacijskega orodja Zoom. 

Vabilo na gostovanje izr. prof. dr. Staše Milojević je na voljo na povezavi.

Nekaj utrinkov s predavanj si lahko ogledate na spodnjih fotografijah:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019- 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;  prednostne  naložbe: 10.1 izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (20%) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (80%). Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Skip to content