Procesi v organizacijah so vedno bolj avtomatizirani, pri čemer nastajajo velike količine podatkov (angl. Big data), ki jih lahko uporabimo za koristne namene. Ključni izziv je, kako vse te podatke zajeti, jih prečistiti, povezati in na koncu analizirati. Podatki nam lahko razkrijejo koristne informacije, če jih le znamo ustrezno obdelati. V ta namen potrebujemo ustrezna znanja za obdelavo, analizo in vizualizacijo podatkov. Udeleženci se na izobraževanju spoznajo s procesom obdelave in analize podatkov. Spoznali bodo več informacijskih tehnologij, ki omogočajo takšne obdelave ter svoje znanje preizkusili na praktičnih primerih. Delavnica je izrazito praktično naravnana.

Vsebina izobraževanja:

  • Zahtevnejše Excel funkcije
  • Power Query
  • Power Pivot
  • Power BI

Več informacij o izobraževanju in prijavi: https://src-edih.rc-nm.si/izobrazevanje/uporaba-procesnega-rudarjenja-v-proizvodnji/

Skip to content