Projekt za napredovanje izobraževanja o telemedicini prek mikropriznanj (TEAM) uradno nadaljuje svoje dejavnosti. 16. januarja 2024 smo izvedli “online” srečanje konzorcija preko aplikacije Zoom. FIŠ je bil v vlogi gostitelja.

Ta mednarodni skupinski projekt, sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus (Partnerstvo za sodelovanje v visokem šolstvu), vključuje partnerje iz šestih evropskih držav: Belgije, Slovenije, Hrvaške, Grčije, Ukrajine in Romunije.

Projekt TEAM naslavlja ključno oviro: pomanjkanje usposabljanja s področja informacijske tehnologije med zdravstvenimi delavci. Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija poudarjata potrebo po strukturiranem usposabljanju za telemedicino, da bi v polni meri izkoristili ta hitro rastoči sektor.

Cilj projekta TEAM je revolucionirati digitalno zdravje in izobraževanje o telemedicini z razvojem prilagodljivih učnih poti, ki se ujemajo z globalnimi najboljšimi praksami. Naslavlja izzive, kot so omejena digitalna pismenost, in krepi sektorsko sodelovanje. Iniciativa je še posebej ključna za države z nujnimi potrebami po zdravstveni oskrbi.

Sestanek z dne 16. januarja je označil ključno točko za naše skupne napore, da bi se poglobili v “vroče teme”, ki so trenutno v teku projekta. Srečanje je imelo zastopstvo vsaj enega člana partnerjeve organizacije, da bi zagotovili celovite razprave.

Dnevni red sestanka:

 • 13:00 – 13:05: Povezovanje partnerjev in dobrodošlica
 • 13:05 – 13:20: Pregled projekta (FIS)
  • WP1:
  • Splošne zaskrbljenosti glede financ in poročanja
  • Priporočila iz poročila o oceni
  • Različne zadeve
 • 13:20 – 13:35: WP2: Izobraževanje o Telemedicini in Kartiranje Industrijskih Partnerstev (RIT)
  • Skupna metodologija
  • Raziskave, državna poročila in povzetek
 • 13:35 – 13:50: Razširjanje, izkoriščanje in vidnost (IHF)
 • 13:50 – 14:10: Naslednji koraki, Seznam Akcij in Odločitev
 • 14:10 – Konec: Morebitna druga vprašanja, Q&A, Zaključek srečanja

Projekt TEAM predstavlja pomemben korak naprej v izobraževanju o telemedicini in služi kot zastava za sodelovanje po celotni EU pri izboljševanju zdravstvenih storitev prek digitalne inovacije.

Skip to content