Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

V okviru raziskovalno-razvojne enote JRZ Rudolfovo delujejo:

Več si lahko o programih raziskovalno–razvojnih enot pogledate na: https://www.rud.si/raziskovalne-skupine

Inštitut Rudolfovo bo izvajal raziskovalne projekte v domačem in mednarodnem okolju. Povezoval se bo z akademskimi ustanovami, gospodarstvom in javnim sektorjem.

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo bo na navedenih raziskovalnih področjih do konca leta 2022 zaposlil do 20 novih sodelavcev predvsem iz naslednjih področij: strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, informatika, matematika, fizika, ekonomija, sociologija in poslovne vede.

VABILO K SODELOVANJU

Če vas navdihuje raziskovanje in razvijanje novih tehnologij, storitev in procesov ter prenos tega znanja v okolje, vas vabijo, da se pridružite zelo motivirani in ambiciozni ekipi strokovnjakov in znanstvenikov in so-ustvarjate Rudolfovo zgodbo o uspehu. Lahko ste na začetku karierne poti ali pa že izkušeni strokovnjak oziroma znanstvenik.

Zaposlovali bodo na delovnih mestih: 

  • Z ZNANSTVENIMI, STROKOVNO-RAZISKOVALNIMI IN RAZVOJNIMI NAZIVI,
  • STROKOVNE SODELAVCE IN STROKOVNE SVETNIKE,

ki bodo izpolnjevali pogoje za zaposlitev na področju raziskovalne dejavnosti iz plačne skupine H in J.

Vse kandidate, ki ste v zgornjem opisu prepoznali svojo karierno priložnost, vabijo, da jim pošljete prijavo s krajšim motivacijskim pismom in z življenjepisom v slovenskem ali angleškem jeziku do 20. 8. 2022, na e-mail: info@rud.si

V spremnem pismu napišite, katero vsebinsko področje delovanja in katero delovno mesto vas zanima. Če boste izpolnjevali osnovne pogoje za zaposlitev, vas bodo povabili na razgovor. Z izbranimi kandidati bodo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom.

Veselijo se vaše prijave in sodelovanja z vami.