Obdobje poteka: 15.1.2013 – 30.6.2015
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Kreativno jedro: Simulacije

Obdobje poteka: 15.1.2013 – 30.6.2015
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Ob praznovanju 5. obletnice ustanovitve fakultete smo predstavili projekt Kreativno jedro: Simulacije na svečanem dogodku, ki je potekal v četrtek, 5. 9. 2013, v Dolenjskem muzeju Novo mesto.

Projekt Kreativno jedro: Simulacije sestavljajo štirje podprojekti, znotraj katerih bomo spodbujali raziskave za iskanje načina, kako uporabiti računalniške simulacije in različne programe v vsakdanjem življenju. To je v poslovni in organizacijski sferi, sociologiji, biologiji … Tekom projekta bomo ustvarili orodja za uporabo simulacij na različnih področjih ter zagotovili prenos pridobljenega znanja.

Znotraj projekta bomo kupili tudi superračunalnik, s pomočjo katerega bomo ustvarili računalniške modele za opis in simulacijo dogodkov in razmer v okolju. Tako bomo z modeli lahko ocenili, kakšne bodo realne posledice določenih procesov in novosti, ki bi jih lahko uvedli v poslovnem okolju. 

Projekt je vreden 999.120,00 € in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sofinancer pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodja projekta: izr. prof dr. Nadja Damij, izr. prof. dr. Janez Povh, izr. prof. dr. Blaž Rodič, doc. dr. Zoran Levnajić

Več o projektu Kreativno jedro: Simulacije lahko najdete na spletni strani projekta: http://kreativnojedro.fis.unm.si/si/.

«Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1.  razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«

Skip to content