Obdobje poteka: 1. 4. 2015 – 31. 7. 2015
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Obdobje poteka: 1. 4. 2015 – 31. 7. 2015
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015« združuje štiri pod-projeke, njegov osnovni namen pa je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt združuje naslednje pod-projekte: 

  • Medorganizacijsko zaupanje in industrijska simbioza (proučevanje vpliva medorganizacijskega zaupanja na industrijsko simbiozo kot izboljšanje ekološke in ekonomske učinkovitosti podjetij s ponovno uporabo odpadkov in stranskih produktov tako v industrijskih kot tudi v neindustrijskih tehnoloških procesih).
  • Modeliranje kakovosti zraka v Novem mestu (opredeliti glavne okoljske kazalce, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v Novem mestu in predlagati okvir za modeliranje, ki bo zagotovil več različnih scenarijev za izboljšanje kakovosti zraka v Novem mestu).
  • Analiza omrežja novomeškega mestnega prevoza (priprava nabora priporočil za izboljšanje kakovosti in uporabnosti novomeškega javnega potniškega prometa). 
  • FORGET-ME-NOT (s pomočjo že obstoječih podatkov na spletu oblikovati informacijsko rešitev, ki bo poenostavila iskanja na spletu in nas hkrati pravočasno opozorila na dogodek). 

Projekt je vreden 32.120,00 eur in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nadja Damij.

Skip to content