Študij v tujini

Objavljen je Razpis za mobilnost študentov z namenom opravljanja študija (SMS) za študijsko leto 2024/2025. Prijavnico na razpis z namenom opravljanja študija najdete na tej povezavi. Rok prijave je do zapolnitve prostih mest. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Za informacije pišite na erasmus@fis.unm.si.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima fakulteta podpisan Erasmus+ bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študij v partnerski instituciji lahko traja najmanj 3 mesece do največ 6 mesecev, če sklenjeni sporazumi ali pravila, ki jih sprejme Senat FIŠ, ne določajo drugače. Partnerska institucija v tujini gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno. Študenti FIŠ lahko zaprosijo za sofinanciranje Erasmus+ študijske mobilnosti v tujini tako, da izpolnjen obrazec pošljejo ali prinesejo na FIŠ.

Število razpoložljivih mest, višina mesečne dotacije  in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Pogoji za mednarodno študijsko izmenjavo

Na izmenjavo se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

  • biti morate državljan ene od sodelujočih držav v programu Erasmus+ ali državljan druge države, medtem ko ste vpisani na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, in ob upoštevanju narave programa;
  • med študijem v tujini morate imeti aktiven status študenta na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu;
  • so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa posamezni razpis.

Priznavanje obveznosti

Vaše obveznosti v tujini se vam v skladu s pravilniki priznajo pri izbiri izbirnih in nekaterih rednih izpitov, odvisno od izbranega programa. Pred izmenjavo je zato potrebno uskladiti vaše obveznosti v tujini s priznavanjem obveznostih na fakulteti. V ta namen vam je na voljo pisarna za mednarodno izmenjavo, kjer skupaj z vami izdelamo načrt izmenjave. Štipendija Erasmus+ se sicer vrača v primeru, da v tujini ne uspete opraviti obveznosti, za katere smo se dogovorili. Več informacij o programu Erasmus+ najdete na tej povezavi.

Online Linguistic Support (OLS)

Študenti Erasmus+ imajo v času izmenjave možnost uporabe Online Linguistic Support (OLS) Evropske agencije EACEA študentom. Povezava do predstavitve OLS

Udeleženci mobilnosti se s podpisom sporazuma o dotaciji zavežejo, da bodo izvedli OLS preverjanje (pred in ob zaključku obdobja mobilnosti) ter da bodo sledili OLS jezikovnemu tečaju, v kolikor jim bo dodeljen. FIŠ zagotavlja koriščenje licenc in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da izbrani udeleženci uporabijo vse dodeljene licence. Upravičenci upoštevajo navodila za uporabo OLS, ki jih je zagotovil ponudnik storitev.

Več o samem OLS preberite v predstavitvi programa, predstavitvi ocenjevanja znanja ter v opisu jezikovnih tečajev.

Skip to content