Naša fakulteta je, v sodelovanju s štirimi drugimi partnericami projekta GREEN&STEM, uspešno zaključila delo na Aktivnosti 2: Mobilna aplikacija GREEN&STEM.

Razvili smo mobilno aplikacijo za podporo medvrstniškega in sodelovalnega učenja na prostem. Mobilna aplikacija temelji na Zbirki orodij GREEN/STEM, razviti v okviru Aktivnosti 1.

Za lažjo ilustracijo njenega delovanja: ko se učenci približajo postaji, določeni na poti GREEN&STEM, se na njihovih pametnih telefonih prikaže naloga. V okviru naloge odgovarjajo na vprašanja in skozi ta se seznanjajo z izbrano STEM temo. Mobilna aplikacija je namenjena učencem, starim od 8 do 16 let, in je na voljo za brezplačen prenos na spletni strani projekta.

Skip to content