Obdobje trajanja: 01. 7. 2022  – 31. 12. 2025

Projekt sofinancirata: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep Investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Naziv projekta: NAPREDNEJŠA RAČUNALNIŠKA ZNANJA

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Kratek opis projekta:

Fokus projekta je na oblikovanju kombinacije vsebinskih sklopov, ki bodo diplomantom omogočili zgodnji vstop na trg dela, prav tako pa je fokus spodbujati k vseživljenjskemu izobraževanju (nadgrajevanju in poglabljanju visokošolskih znanj), ki je na tem področju nujen. Projekt je vsebinsko razdeljen na dva tematska sklopa:
– za prvi tematski sklop (vsebinsko vezan na visokošolski študijski program Informatika v sodobni družbi), naslovljen Digitalizacija, Internet stvari ter industrijska avtomatizacija (DISIA), bodo temeljni vsebinski sklopi izobraževanih ciklov osredotočeni na področji Interneta stvari ter industrijske avtomatizacije, podporni vsebinski sklopi pa bodo pokrivali osnove programiranja, informacijskih sistemov in kibernetske varnosti. Sklepni del vsakega izobraževalnega cikla pa bo vključeval praktično izobraževanje v realnem okolju v javnih organizacijah oz. v gospodarstvu.
– za drugi tematski sklop (vsebinsko vezan na visokošolski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije), naslovljen Programiranje in razvoj aplikacij (PRA), bodo temeljni vsebinski sklopi izobraževanih ciklov osredotočeni na področji programiranja in razvoja aplikacij, podporni vsebinski sklopi pa bodo pokrivali osnove informatike, algoritmov in podatkovnih struktur ter baz podatkov. Sklepni del izobraževanja bo vključeval pripravo in izvedbo projekta razvoja programske rešitve, ki bo odseval potrebe realnega okolja.

———-

Vodji projekta na FIŠ: izr. prof. dr. Katarina Rojko in doc. dr. Nuša Erman

 
Skip to content