Obdobje poteka: 23. 04. 2018—31. 12. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti 

Nekatera poglavja iz sodobne teorije grafov (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 – 2020)

Obdobje poteka: 23. 04. 2018—31. 12. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Nekatera poglavja iz sodobne teorije grafov (Some topics in modern graph theory)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj na slovenski strani

———-

V okviru bilterale se obravanavajo nekateri koncepti iz teorije grafov. Trenutno sta v poteku raziskavi o sigma in sigma-totalni regularnosti grafov. 

V okviru bilateralnega projekta sta bila objavljena tudi dva prispevka. Prvi na temo povečani Zagrebški meri in drugi o minimalnih ABC drevesih.

Vodja bilateralnega projekta v Sloveniji: prof. dr. Riste Škrekovski