Danes, 18. 2. 2022, je Miljenko Hajnić uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Sistem podpore pri odločanju za upravljanje identitete in dostopa / A decision support system for identity and access management

Iskreno čestitamo!

Komisijo za zagovor so sestavljali:

  • izr. prof. dr. Zoran Levnajić (predsednik komisije),
  • izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska (mentorica),
  • doc. dr. Leo Mršić (somentor),
  • izr. prof. dr. Blaž Rodič (član komisije).

Povzetek doktorske disertacije:

Upravljanje premeščanja zaposlenih je zelo kompleksen in zahteven proces za tiste, ki v oddelku upravljanja s človeškimi viri morajo sprejeti odločitve, ker terjajo hitro reakcijo, še posebej kadar je potrebno rešiti veliko število zahtevko za premeščanje in posledične aktivnosti zadoščanja organizacijskim potrebam. Premeščanje zaposlenih zahteva večstransko vrednotenje zaposlenih in organizacijskih enot, ki vključujejo številne lastnosti, kot so izobrazba, pridobljene veščine, delovne izkušnje in oddaljenost bivališča od delovnega mesta. Posledično vsaka naloga premeščanja zaposlenega povzroči novi cikel dodeljevanja novih pooblastil za dostop do aplikacij družbe. Glede na to, da celotni postopek dodeljevanja pooblastila za dostop do aplikacij lahko traja od nekaj ur do nekaj dni, odvisno od števila IT administratorjev in števila uporabniških računov zaposlenih, ki morajo biti primerno konfigurirani, se strošek premeščanja zaposlenih neposredno odraža skozi režijske stroške zaposlenih v času čakanja na aktiviranje uporabniških računov. V tem času bodo prihodki družbe manjši od predvidenih. Z namenom zmanjšanja tega problema, se to doktorko delo osredotoča na pomen interoperabilnosti bistvenih storitev in razvoj sestavnih delov programske opreme, ki omogočajo povezovanje modela odločanja s programsko opremo za upravljanje s človeškimi viri in programsko opremo za upravljanje z identitetami ter dostopom v sistem podpore odločanju, zaradi izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti družbe. Interoperabilnost bistvenih storitev je dosežena z razvojem modela podpore odločanju z uporabo metode Decision EXpert (DEX).

Razvit DEX model je uporabljen kot logična baza za razvoj web aplikacije. Razvili smo web aplikacijo, ki vrednoti več identitet naenkrat in predlaga več ustreznih možnosti rangiranih glede na tri nove algoritme, ki smo jih razvili za tri različne kontekste premeščanja zaposlenih. Razvita web aplikacija je prototip programske opreme oblikovan za enostavno povezovanje z drugimi poslovnimi aplikacijami vključenimi v proces premeščanja zaposlenih. Na koncu smo izvedli nekaj simulacij procesa, z namenom konceptualnega testiranja možnosti, izvedljivosti in finančne upravičenosti izboljšanja programske opreme in integracij.

Skip to content