Novomeški Evropski digitalno-inovacijski center SRC-EDIH, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto, nudi pomoč podjetjem in podjetnikom pri digitalni preobrazbi. Stičišče, ki predstavlja eno od dveh evropskih centrov za digitalizacijo v Sloveniji, je začelo delovati pred približno letom dni. Na torkovi novinarski konferenci v Novem mestu so poudarili, da je njegova ključna naloga krepitev digitalne preobrazbe na vseh ravneh.

SRC-EDIH deluje kot točka znanja, smernic in podpore za pospešitev uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika, ter osrednje mesto za razvoj digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov.

Po besedah direktorja Razvojnega centra Novo mesto, Francija Bratkoviča, SRC-EDIH pospešuje digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij ter javnega sektorja. Med njegovimi cilji so tudi dvig konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva ter družbe, ob upoštevanju trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.

Župan občine Novo mesto, Gregor Macedoni, je poudaril, da lahko lokalnim skupnostim in drugim javnim ustanovam že zdaj ponudijo tri testna okolja. Eno od njih je namenjeno pametnim mestom v novem inkubatorju UrbaNMakerspace, drugi dve pa se osredotočata na geoprostorske tehnologije ter digitalizacijo internih procesov na občinski upravi.

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, je izjavil, da si z projektom prizadevajo razviti regionalno in širšo kulturo inovacij. Prek digitalnega-inovacijskega stičišča pa nameravajo krepitev razvoja novega visokotehnološkega znanja med zaposlenimi, kar bo omogočilo prehod v digitalno-nizkoogljično-krožno gospodarstvo.

Matej Makarovič, dekan novomeške Fakultete za informacijske študije, je poudaril predvsem vlogo fakultete. V okviru projekta SRC-EDIH se ta osredotoča zlasti na področja krožnega gospodarstva, vpeljave novih procesov, razumevanje avtorskih pravic in prenosa tehnologij.

Konzorcij SRC-EDIH poleg Razvojnega centra Novo mesto sestavljajo še partnerji Mestna občina Novo mesto, novomeški fakulteti za informacijske študije in industrijski inženiring, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina ter podjetja CADCAM Lab, Koofr in Mikrografija.

Skip to content