Volilni odbor je ugotovil, da je pri glasovanju za člane Študentskega sveta FIŠ prišlo do napake, ker je bilo med kandidati mogoče glasovati za 10 članov, čeprav je lahko članov Študentskega sveta le 7. Skladno s tem je bil sprejet sklep, da se ponovi glasovanje za člane Študentskega sveta FIŠ na volitvah, ki bodo potekale elektronsko v spletnem referatu od 12. do 14. decembra 2023.

Kandidature za Študentski svet FIŠ (voli se 7 članic/članov):

  1. Janez Brenčič, študent 2. letnika VS
  2. David Burkeljc, študent 1. letnika VS
  3. Kseniia Gromova, študentka 1. letnika DR
  4. Romana Kamenik, študentka 1. letnika MAG
  5. Rok Kopina, absolvent MAG
  6. Elisabeth Sambolec, študentka 2. letnika VS
  7. Filip Strajnar, študent 2. letnika MAG
  8. Nejc Vidmar, študent 2. letnika VS
  9. Tea Zakšek, študentka 1. letnika MAG
  10. Domen Pšeničnik, 1. letnika VS
Skip to content