Naša sodelavka, doc. dr. Urška Fric, je napisala strokovni članek z naslovom “Pristopi za dosego krožnega gospodarstva in primeri dobrih praks”, ki je objavljen v specializirani reviji za trajnostni razvoj EGS 182. Ta sodi pod okrilje Zelene Slovenije, ki je usmerjena k soustvarjanju zelene Slovenije – nizkoogljične družbe z modeli krožnega gospodarstva v smeri trajnostnega razvoja.

Dr. Fricova je v svojem članku poudarila kako pomembna je hierarhična razmejitev izrazoslovja krožnega gospodarstva, spregovorila o praktični uporabi koncepta krožnega gospodarstva pri nas in potrebnih korakih, ki jih moramo kot družba narediti, če želimo celostno preiti v krožno gospodarstvo. Celoten članek si lahko preberete na strani 28 v >>zadnji septembrski izdaji revije EGS 182.

Skip to content