Doktorand Matej Barbo bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

 »Vpliv opozorilnega sistema za zaviranje v sili za motoriste na prometno varnost – hibridni pristop z uporabo sistemske dinamike in agentnega modeliranja«

v torek, 19. 9. 2023 ob 10.00, v predavalnici Exabyte.

Mentor: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Komisija za zagovor:

  • izr. prof. dr. Borut Lužar
  • doc. dr. Urška Fric

 

Doktorand Zdravko Kunić bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

 »Algorithm for short-time correction of wind speed forecasting models / Algoritem za kratkoročno korekcijo modelov za napovedanje hitrosti vetra«

v torek, 26. 9. 2023 ob 11.00, v predavalnici Exabyte.

Mentorica: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Somentor: izr. prof. dr. Robert Kopal

Komisija za zagovor:

  •  prof. dr. Riste Škrekovski
  •   doc. dr. Bernard Ženko

 

Vljudno vabljeni!

Skip to content