V sredo, 11. maja 2022, je potekala spletna okrogla miza z naslovom Uporaba standardov za dvig kibernetske varnosti, ki jo je pripravila sekcija za kibernetsko varnost Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Na okrogli mizi je sodeloval naš sodelavec doc. dr. Boštjan Delak, ki je predstavil okvire varovanja informacij in neprekinjenosti poslovanja. Poudaril je, da priprava na neprekinjeno poslovanje ni nekaj, kar narediš šele po krizi. Pripraviti se je treba predhodno, pripravljeni morajo biti načrti in načini obveščanja, na neprekinjeno sodelovanje pa se morajo pripraviti tako notranji kot zunanji deležniki.

Varnost informacij v kibernetskem prostoru je ob naraščanju naprav in uporabnikov povezanih v omrežja postala kompleksno vprašanje, grožnje pa vse bolj intenzivne. Standardi na področju varnosti informacij in neprekinjenega poslovanja predstavljajo okvirje za učinkovito implementacijo znanja in s tem tudi dvig ukrepov za zagotavljanje varnosti informacij v podjetjih. Implementacija standardov pomaga pri uresničevanju zahtev varovanja osebnih podatkov, pripravljenosti na odziv  in okrevanje v primeru incidentov ter zmanjšanju stroškov, ki nastanejo ob kibernetskih vdorih. 

Več o okrogli mizi je na voljo na povezavi.