Obdobje poteka: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2024

Sofinancer projekta: Evropska komisija, Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)

Številka projekta: 101048160

Naziv projekta: Technology and Innovation Communities 2030

Akronim projekta: TIC 2030

Razpis: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Tema: ERASMUS-JMO-2021-MODULE

Tip akcije: ERASMUS Lump Sum Grants

Vrsta projekta: pedagoški projekt

Vodja projekta: doc. dr. Victor Cepoi

Opis projekta:

Modul Tehnološke in inovacijske skupnosti 2030 je učni program, ki vzpostavlja akademske skupnosti z namenom:

  • povečati ozaveščenost o izzivih EU, ki se nanašajo na spreminjajoči se svet, tako da postanejo družbe bolj vključujoče, inovativne in premišljene;
  • spodbujati vlogo državljanov EU pri ublažitvi teh izzivov in prispevanju k socialni koheziji in okoljski trajnosti;
  • spodbujati vključevanje mladih akademikov v poučevanje in raziskovanje predmetov EU.

Modul je zasnovan, da dopolnjuje in nadgrajuje dejavnosti predhodnega Jean Monnet Centre of Excellence z naslovom Tehnologija in inovacije v regionalnem razvoju za Evropo 2020 (TIR 2020). Predstavlja osrednjo točko za kompetence in znanje o izvajanju vizije Evropa 2020, pametne, trajnostne in vključujoče rasti na področju tehnoloških inovacij na regionalni ravni (ta modul predstavlja akademsko dodano vrednost predvsem v smislu izboljšanja prenosa tega znanja specifično v prakso poučevanja in učenja na področju tematike). Center odličnosti je z izvajanjem tega morebiti pokazal potrebo po nadaljnjem razvoju s posebnim poudarkom na njegovih institucionalnih, družbenih in kognitivnih temeljih in mehanizmih. EU je v celoti zavezana, da bo vodilna pri izvajanju Agende za trajnostni razvoj 2030, skupaj s svojimi državami članicami. Agenda je izjemnega pomena za vrednote EU in prihodnost Evrope. Modul želi predvsem opolnomočiti posameznike tako, da jih opremi s specifičnimi kompetencami, ki naslavljajo na študenta osredotočeno učenje, tehnike odprtega izobraževanja in trajnostne izzive akcijskih raziskav v njihovem vsakdanjem življenju.

Skip to content