Obdobje poteka: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014
Financer: ARRS, trg
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: teoretična analiza in razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo (L7-4119)

Obdobje poteka: 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014
Financer: ARRS, trg
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

V okviru projekta “Analiza omrežij slovenskih raziskovalcev” sodelujemo z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Laboratorijem za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan. Cilj projekta v vrednoti 87.938,99 € je razvoj prosto dostopne spletne aplikacije, ki bo omogočala integracijo in kompleksno analizo bibliografskih podatkov registriranih raziskovalcev v Republiki Sloveniji. Aplikacija bo ponujala interaktiven atlas dosežkov slovenske znanosti in olajšala iskanje ustreznih partnerjev pri načrtovanih raziskovalnih projektih. 

Zastavljeni raziskovalni problem sestavljajo trije glavni sklopi: (i) integracija znanstveno-raziskovalnih in bibliografskih podatkov, (ii) razvoj in izvedba metod ter algoritmov za analizo in grafični prikaz omrežnih podatkovnih struktur in besedil ter (iii) analiza in ovrednotenje teoretičnega modela za generiranje slučajnih omrežij, ki temelji na Kroneckerjevem produktu nad matrikami sosednosti.

Glavni cilj zastavljenega projekta je razvoj in izvedba prostodostopne spletne aplikacije, ki bo ponujala: (i) integracijo podatkov iz relevantnih podatkovnih virov (SICRIS, COBISS in Google Scholar), (ii) čiščenje, pretvarjanje, razdvoumljanje in integracijo podatkov, (iii) kompleksno analizo omrežja in izbranih podomrežij raziskovalnih subjektov v aktualnem trenutku in skozi daljše časovno obdobje, (iv) kompleksno analizo besedil povezanih z izbranim raziskovalnim subjektom v aktualnem trenutku in skozi daljše časovno obdobje ter (v) sodejno pregledovanje podatkov, rezultatov analiz in grafičnih prikazov.

Uspešna izvedba projekta bo pomembno prispevala k nadaljnjemu preboju slovenske znanosti na področju analize omrežij v evropski in svetovni vrh. Posredno bodo naši rezultati prispevali tudi k utrditvi novih raziskovalnih področij, kot so npr. rudarjenje relacijskih podatkov, semantično rudarjenje podatkov in rudarjenje tekstovnih podatkov.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Janez Povh

Skip to content