doc. dr. Bernard Ženko / Asst. Prof. Ph.D. Bernard Ženko

E-mail: bernard.zenko@ijs.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 22279

Bernard Ženko je znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan. Njegove raziskave sodijo na področje umetne
inteligence, strojnega učenja in njihovo uporabo pri praktičnih
problemih s področij industrije ter znanosti o okolju in življenju.
Njegovi prispevki vključujejo metode za kombiniranje več
klasifikatorjev, učenje modelov v obliki pravil, za napovedovanje
strukturiranih spremenljivk, rekonstrukcijo omrežij in analizo časovnih
vrst.

Bernard Ženko is a research associate at Department of Knowledge
Technologies at the Jožef Stefan Institute. His research interests are
related to artificial intelligence, machine learning and their
application to practical problems in industry, and environmental and
life sciences. His work includes methods for combining multiple
classifiers, learning rule-based models for predicting structured
variables, network reconstruction and time-series analysis.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Uvod v programiranje

Uvod v programiranje je predmet, kjer se študentje naučijo zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo programskega jezika Java. Predmet omogoča tudi razumevanje osnovnih računalniških sistemov in arhitektur, študente spodbuja k logičnemu mišljenju ter razdelitvi večjega problema na več manjših in obvladljivih. Na predavanjih in vajah študentje rešujejo konkretne probleme in tako pridobijo veščine programiranja. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Podatkovno rudarjenje

V okviru predmeta bo delo usmerjeno k nadgradnji že pridobljenega metodološkega znanja s spoznavanjem osnovnih metod podatkovnega rudarjenja. Poleg predstavitve teoretskega metodološkega okvira se bo izvajalo tudi samostojno raziskovalno delo študentov z uporabo različnih metod podatkovnega rudarjenja (v okviru vaj in seminarske naloge). Predvideni so naslednji tematski sklopi: osnovni pojmi podatkovnega rudarjenja, osnovne metode strojnega učenja (izbiranje značilk, odločitvena drevesa in pravila, k-najbližjih sosedov, naivni Bayes, ansambelske metode, asociacijska pravila) in vrednotenje modelov. Povezava na učni načrt.

Skip to content