doc. dr. Victor Cepoi

E-mail: victor.cepoi@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 36489

Victor Cepoi je diplomiral iz politologije leta 2011 in magistriral iz metodologij in analize podatkov leta 2013 na Univerzi Babes-Bolyai, Cluj-Napoca v Romuniji. Trenutno dela kot asistent na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. 

Leta 2010 je delal kot pripravnik na Romunskem diplomatskem inštitutu v Bukarešti. Leta 2012 je deloval v okviru izobraževalnega programa “IMPACT”. V letu 2013 je bil del raziskovalne skupine iz Cluj-Napoce na projektu “HIV in javno zdravje v Gvajani”, projekt je financiralo s privatno podjetje. Njegovi raziskovalni interesi so regionalni razvoj, inovacije, družbena omrežja, splošno in politično zaupanje.

1. letnik

Raziskovalna metodologija

Raziskovalna metodologija predstavi teorijo in prakso raziskovalnega procesa ter kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja. Študentje skozi pripravo lastne družboslovne analize spoznajo postopke izbora teme raziskovanja, postavitve relevantnih vprašanj in hipotez, zbiranja podatkov za raziskavo, vzorčenja, merjenja, analize podatkov in izdelave poročila. Skozi lastne izkušnje spoznajo pasti načrtovanja in izvedbe družboslovne raziskave, oblikujejo stališča do ključnih etičnih vprašanj v raziskovalnem procesu ter kritično vrednotijo konkretni raziskovalni primer. Povezava na učni načrt.

2. letnik

ePolitika in eDemokracija

Predmet obravnava temeljne družboslovne pojme in koncepte, povezane s področjem politike. Študentje se seznanijo z demokracijo kot politično ureditvijo sodobne zahodne družbe ter značilnostmi politike v dobi globalizacije. V okviru predmeta je predstavljena tudi uporaba IKT v različnih procesih, značilnosti e-participacije in njene možnosti v praksi in značilnosti e-vladanja (ključni problemi in njihove aplikativne rešitve). Povezava na učni načrt.

1. letnik

Družboslovna raziskovalna metodologija

Družboslovna raziskovalna metodologija predstavi teorijo in prakso raziskovalnega procesa ter kvalitativne, kvantitativne in primerjalne metode raziskovanja. Študentje skozi pripravo lastne družboslovne analize spoznajo postopke izbora teme raziskovanja, postavitve relevantnih vprašanj in hipotez, zbiranja podatkov za raziskavo, vzorčenja, merjenja, analize podatkov in izdelave poročila. Skozi lastne izkušnje spoznajo pasti načrtovanja in izvedbe družboslovne raziskave, oblikujejo stališča do ključnih etičnih vprašanj v raziskovalnem procesu ter kritično vrednotijo konkretni raziskovalni primer. Povezava na učni načrt.

Skip to content