izr. prof. dr. Goran Klepac / Assoc. Prof. Ph.D. Goran Klepac

E-pošta: goran@goranklepac.com
Govorilne ure: po dogovoru

Izr. prof. dr. Goran Klepac, višji znanstveni sodelavec, trenutno zaposlen kot vodja podatkovne analitike, v hrvaškem Telekomu. Pred tem je delal kot vodja strateškega razvoja v hrvaški Raiffeisen banki ter kot svetovalec in menedžer v različnih hrvaških podjetjih. Ima bogate izkušnje kot vodja podatkovne znanosti na različnih poslovnih področjih, rešuje pa tudi težave na področjih, kot so prodaja, finance, zdravstvo, zavarovalništvo, telekomunikacije in proizvodnja. Na različnih hrvaških univerzah predava predmete s področij rudarjenja podatkov, napovedne analitike, sistema za podporo odločanju, bančnega tveganja, modelov ocenjevanja tveganj, ekspertnega sistema, trženja baz podatkov in poslovne inteligence. Je avtor in soavtor več kot 60 znanstvenih del, predvsem knjig in knjižnih poglavij na področju podatkovne znanosti, pri založnikih, kot so: Springer, IGI-Global, Elsevier, CRC press.

Goran Klepac, PhD., Associate Professor, senior research associate, works as a Director of Big data Analytics in Hrvatski telekom, Croatia. Previously, he worked as a director of Strategic development in Raiffeisen Bank, Croatia, as well as consultant and manager in different companies in Croatia. He has great experience as data science lead in different business areas as manager and problem solver in different domains like retail, finance, insurance, hospitality, telecommunications, and productions. He lectures subjects in domain of data mining, predictive analytics, decision support system, banking risk, risk evaluation models, expert system, database marketing and business intelligence in different Universities in Croatia. He is an author/coauthor of more than 60 scientific works, mainly books and book chapters in domain of data science with publishers like: Springer, IGI-Global, Elsevier, CRC press.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika  pridobi študent znanje za prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov. S spretnim načrtovanjem podatkovnih skladišč se zagotavlja kvaliteta shranjenih podatkov in izbere najoptimalnejši pristop k analizi shranjenih podatkov. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmet

Marketinške strategije na podlagi podatkov

Študent pridobi znanje in razumevanje za oblikovanje konceptualnega modela na osnovi podatkov za ozaveščanje o blagovni znamki, vrednosti potencialnih kupcev, retrospektivni vrednosti za kupca, predvidevanja stopnje osipa, navzkrižne prodaje in namenov segmentacije. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika  pridobi študent znanje za prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov. S spretnim načrtovanjem podatkovnih skladišč se zagotavlja kvaliteta shranjenih podatkov in izbere najoptimalnejši pristop k analizi shranjenih podatkov. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmet

Marketinške strategije na podlagi podatkov

Študent pridobi znanje in razumevanje za oblikovanje konceptualnega modela na osnovi podatkov za ozaveščanje o blagovni znamki, vrednosti potencialnih kupcev, retrospektivni vrednosti za kupca, predvidevanja stopnje osipa, navzkrižne prodaje in namenov segmentacije. Povezava na učni načrt.

 
Skip to content