izr. prof. dr. Sašo Murtič / Assoc. Prof. Ph.D. Sašo Murtič

E-mail: saso.murtic@fis.unm.si

Govorilne ure: po dogovoru

Izr. prof. dr. Sašo Murtič, rojen 1959, stanujoč Novo mesto, upokojenec Ministrstva za infrastrukturo, po osnovni izobrazbi pravnik, opravljal različna dela v okviru policije, Ministrstva za notranje zadeve, bil direktor občinske uprave mestne občine Novo mesto, bil Sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, za področje letalstva, izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje »Pravo« in »Logistika«, v okviru pedagoškega dela sodeloval s Fakulteto za varnostne vede, Fakulteto za logistiko in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, trenutno poučuje na dveh fakultetah, treh visokih šolah v Sloveniji in na Veleučilištu v Zaprešiču, na Hrvaškem. Vpisan v razvid raziskovalcev Slovenije pri Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, raziskovalne aktivnosti so razvidne v evidencah COBISS in Sicris.

Assoc. prof. dr. Sašo Murtič, born 1959, resident Novo mesto, retired from the Ministry of Infrastructure, lawyer by basic education, held various positions in the Police, Ministry of the Interior, Director of the Municipal Administration of the Municipality of Novo mesto, Secretary at the Ministry of Infrastructure, for the field of aviation, He has been elected as an associate professor in the field of “Law” and “Logistics”, in the field of teaching he has cooperated with the Faculty of Security Sciences, the Faculty of Logistics and the Faculty of Tourism of the University of Maribor, currently he teaches at two faculties, three colleges in Slovenia and at Veleučiliště in Zaprešič, Croatia. He is registered as a researcher in Slovenia at the Faculty of Industrial Engineering Novo mesto, his research activities are recorded in COBISS and Sicris.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije proučuje organizacijo, kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Predstavi njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Varnost uporabe Inteligentnih sistemov v informatiki

Cilji in kompetence:
• Sposobnost varnega pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in zmožnost njihove interpretacije za reševanje poslovnih problemov.
• Poznavanje uveljavljenih metodoloških pristopov za varno upravljanje sodobnih poslovnih sistemov.
• Usposobljenost za poslovno komuniciranje, skupinsko delo in varno uporabo informacijskih tehnologij v ta namen.
• Sposobnost fleksibilne in varne uporabe znanja v praksi.

Povezava na učni načrt.

Skip to content