asist. Blatnik Aljaž / Tch. Asst. Blatnik Aljaž

E-mail: aljaz.blatnik@fis.unm.si

Govorilne ure: po dogovoru

Aljaž Blatnik je leta 2021 diplomiral iz področja informacijskih tehnologij v sodobni družbi (diplomska naloga: Razvoj igre v okolju Unity) ter leta 2023 magistriral iz področja računalništva in spletnih tehnologij (magistrska naloga: Razvoj proceduralne generacije v okolju Unity) na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

Mladi raziskovalec Aljaž Blatnik je asistent pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika (magistrski program RST ter magistrski program PZ). Sodeluje pri raziskovalnih projektih s področij modeliranja mednarodnih migracijskih tokov ter modeliranja širjenja lažnih novic v socialnem omrežju, kjer uporablja računalniška orodja za modeliranje in simulacijo.

———

Aljaž Blatnik graduated from the Faculty of Information Studies in Novo mesto in 2021 with a Bachelor’s degree in Information Technologies in Contemporary Society (thesis: Game Development in Unity) and from the Faculty of Information Studies in Novo mesto in 2023 with a Master’s degree in Computer Science and Web Technologies (thesis: Development of Procedural Generation in Unity).

He is involved in research projects in the areas of modelling international migration flows and modelling the spread of fake news in social networks, using computer modelling and simulation tools.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika  pridobi študent znanje za prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov. S spretnim načrtovanjem podatkovnih skladišč se zagotavlja kvaliteta shranjenih podatkov in izbere najoptimalnejši pristop k analizi shranjenih podatkov. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Podatkovna skladišča in podatkovna analitika

Pri predmetu Podatkovna skladišča in podatkovna analitika  pridobi študent znanje za prepoznavanje in ocenitev aktualnih in nastajajočih tehnologij ter ocenitev njihove uporabnosti za reševanje potreb uporabnikov. S spretnim načrtovanjem podatkovnih skladišč se zagotavlja kvaliteta shranjenih podatkov in izbere najoptimalnejši pristop k analizi shranjenih podatkov. Povezava na učni načrt.

Skip to content