prof. dr. Riste Škrekovski

Izbirni predmeti

Mere centralnosti in mrežni modeli

Predmet je posvečen matematičnemu pristopu pri študiju in razumevanju velikih omrežij. Sestavljen je iz več delov (Osnovno o grafih, Splošno o omrežjih, Mere središčnosti, Modeli in lastnosti velikih omrežij ter Dodatna uporaba spektra grafov in verjetnostne metode pri omrežjih). Študentje se pri tem seznanijo s teoretskimi osnovami in s praktičnimi vidiki sodobne teorije omrežij, z algoritmi za modeliranje velikih socialnih in informacijskih omrežij (predvsem v kontekstu uporabe v realističnih primerih), z metodami teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov na primeru velikih omrežij, spoznajo tudi metode statistične fizike v kontekstu teorije omrežij ter računsko zahtevne metode za analizo malih omrežij in hitrejše metode za analizo večjih omrežij. Povezava na učni načrt.

Skip to content