Pedagoški projekti (zaključeni)

Inovativna shema

Obdobje poteka: 1. 8. 2012 – 30. 9. 2015Financer: MIZŠSodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju Inovativna shema za

Razvoj sistema kakovosti na FIŠ

Obdobje poteka: 12. 10. 2012 – 30. 6. 2015 Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo

Skip to content